+40-722-515.407 | office@koronapanzio.ro

Tisztelt Vendégeink!

A Korona Panzió dolgozói mindent elkövetnek annak érdekében, hogy pihenésük örömteli és zökkenőmentes legyen.

Ezért kérjük Önöket, hogy az alábbiakban foglaltakat szíveskedjenek tudomásul venni, illetve betartani.

 

Recepció nyitva tartás: 7.00 – 22.00

Portaszolgálat: 22.00 – 7.00

Tel. 00 40 722 515 407

E-mail: office@koronapanzio.ro

 

A lefoglalt szobákat az érkezés napján 18:00-ig biztosítjuk kedves vendégeinknek,

Későbbi érkezés esetén, kérjük előre jelezni, ellenkező esetben a foglalásokat rendszerünkből 18:00 után töröljük.

 

Szálláshelyek foglalása:

Panziónk fenntartja magának a jogot, hogy vendégeit megválogassa!!!!!!

 

A szobafoglalás írásban vagy telefonon történik a www.koronapanzio.ro weboldalon található elérhetőségek egyikén.

Foglalás esetén a szállásdíj összegének 30 %, Szilveszter, Pünkösd időszakra 50% foglalót, 5 munkanapon belül kérünk a visszaigazolásnál megadott bankszámlaszámok valamelyikére befizetni.

 

Szállásfoglalás visszamondása:
 

Az érkezés időpontjától számított, 14 napon kívül történő szállásfoglalás lemondása esetén, a befizetett foglaló 100 %-át visszafizetjük.

14 napon belül történő szállásfoglalás lemondása esetén a befizetett foglaló nem visszatérítendő - más alkalommal felhasználható

Szilveszter valamint Pünkösd időszakra történő szállásfoglalás lemondása esetén a befizetett foglaló nem visszatérítendő

A szálláshely elfoglalása (elfogadása) után történő lemondás eseténa a befizetett foglaló nem visszatérítendő

Amennyiben a vendég figyelmeztetés ellenére sem szünteti meg rendbontó viselkedését a szálloda jogosult a szállodai szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani és a vendéget a szállodából visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

 

Bejelentkezés (Check in)

A szobákat érkezési napon 14:00 órától tudják elfoglalni

A foglalt szobaár kifizetése érkezéskor a helyszínen kötelező!

Érkezéskor bejelentkező lap kitöltése minden vendégnek kötelező - a valós személyes adatok alapján

Amennyiben a takarítással munkatársaink előbb végeznek, úgy a szobák 14:00 óra előtt is elfoglalhatóak.

Kérjük, hogy korábbi érkezési szándékát szállodánk részére-mailben vagy telefonon legyen kedves előre jelezni.

 

Látogatók, külsős vendégek

A szállodai szobákban kizárólag a recepción regisztrált vendégek tartózkodhatnak!

 

Szobakulcs - a vendégek a bejelentkezéskor szobakulcsot kapnak, melyeket távozáskor a Recepción minden esetben vissza kell adni!

Elvesztésük esetén 100 RON pótdíjat számítunk fel

 

Kijelentkezés (Check out) – Távozás a szobából

A szobákat a távozás napján 11:00 óráig el kell hagyni!

Távozás után a szobákat ellenőrizzük.

A távozás után észlelt hiány, károkozás, rongálás esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik.

Amennyiben a vendégek a távozás napján 11:00 óráig a szobát nem hagyják el, úgy egy teljes nap szállás díja kerül felszámításra.

A plusz díj kifizetése nem jelenti a tartózkodás meghosszabbítását.

Távozás napján térítés ellenében van lehetőség a tartózkodásuk meghosszabbítására, amennyiben aznap nem érkezik vendég a szobába.

A hosszabbítás lehetősédéről érdeklődjön a recepción!

 

Étkezés

A reggeli 7.00 – 9.00 óra között vehető igénybe!

A szobákban való étkezés tilos!

 

Minibár

A tartózkodás alatt a szobai minibárból való fogyasztást kijelentkezéskor a recepción jelezni kell és az elfogyasztott termékek ellenértékét minden esetben ki kell fizetni.

Az aktuális árlista a minibár tetején található.

 

Dohányzás

Szobáink nemdohányzó szobák, ezért kérjük vendégeinket, hogy használják a dohányzásra kijelölt helyeket, amelyek rendelkezésükre állnak az udvarban, a recepció bejáratánál, valamint a panzió teraszán.

A szobában való dohányzás esetén szállodánk 100 Euro összegű díjat számít fel!         

 

Parkolás

Parkolási lehetőség a panzió kamerával őrzött (fedetlen) parkolójában valamint a panzió előtt az utcai parkolóban.

Az udvarban a parkoló helyek korlátozottak – a parkolás foglalás sorrendjében történik

A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a panzió udvarában.

Az utcán történő parkolás díjfizetés ellenében lehetséges. Szombat, vasárnap a parkolás díjmentes

Ha a vendég igénybe kívánja venni a zárt parkolót, szobafoglalásnál előre kell, jelezze ezen szándékát valamint érkezésnél, bejelentkezéskor a bejelentő lapon fel kell tüntetnie a jármű forgalmi rendszámát.

A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni

A vendég az általa másik parkoló autóban okozott kárért a károsultnak közvetlen felelősséggel tartozik.

 

Az udvarban parkoló autókban keletkezett esetleges károkért a Korona Panzió semmilyen felelősséget nem vállal.

A gépjárművek lezárt állapotban, a beépített elektronikus és mechanikus védelemmel ellátva tárolhatóak.

A Korona Panzió nem vállal felelősséget a gépjármű utas- és csomagterében hagyott vagyontárgyakért, különösen az audio-, videó-vagy telekommunikációs és navigációs berendezésekért!

A parkoló járműben üzemanyagon kívül más tűz- és robbanásveszélyes anyag, élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, mérgező, romlandó, sugárzó, egyéb ártalmas anyag, bármilyen olyan tárgy, amelynek birtoklását jogszabály tiltja nem tárolható.

Amennyiben ennek gyanúja merül fel, úgy a Panzió személyzete a hatóságot értesíti, és a továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el.

Az üzemeltető nem felelős harmadik személy magatartásáért, különösen az általa okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért.

 

Biztonság

A szálloda az épületben és annak külső (utcai) és belső (udvari) környezetében a vendégek és a szálloda vagyon- és személybiztonsága érdekében zártláncú kamerarendszert üzemeltet, amely napi 24 órában, folyamatosan készít és rögzít felvételeket.

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a szobában hagyott értéktárgyaikért a panzió nem vállal felelősséget.

Kérjük vendégeinket – a szobából való távozásuk előtt –győződjenek meg arról, hogy értékeik, személyes dolgaik nem maradtak a szobában.

 

Nagyobb érték elhelyezésének esetében szállodánk recepcióján található központi széf áll ingyenesen az Önök rendelkezésére. A szálloda a készpénz, értékpapír, értéktárgy esetében csak akkor köteles a keletkezett kárt megtéríteni, ha a vendég ezeket a recepció széfben helyezte el.

 

Tűzvédelem

A szálloda tűzvédelmi szabályzatát minden vendég köteles betartani.

A szállodai szobában gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni valamint saját kávéfőzőt, vízmelegítőt, vasalót és egyéb elektromos készüléket üzemeltetni tilos.

Nyílt láng használata tilos!

 

Az udvarban parkoló járműben üzemanyagon kívül más tűz- és robbanásveszélyes anyag, vegyszer nem tárolható.

 

Tűzjelzés esetében az épületet azonnal el kell hagyni a menekülési útvonalakat követve, egymás testi épségére ügyelve!

Köteles a helyszínen lévő tűzoltó utasításait követni.

Tűzoltó palackok a szálloda folyosóin, emeletenként találhatók.

Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul riasztani a recepciót

 

A szálloda tűzvédelmi szabályzata értelmében, a szobában tilos a vasalás.

Vasalási vagy mosatási igényüket a szálloda recepcióján jelezhetik.

 

A vendégek nyugalma

Kérjük, hogy tartsák tiszteletben a többi vendég nyugalmát, hangoskodással azt ne zavarják.

Különös tekintettel figyeljenek egymás nyugalmára 22:00 – 8:00 óra között.

 

A vendégek nyugalma érdekében a szálloda területén 20:00 óra után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.

A szálloda területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját, zaklatását.

A szálloda munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget.

Amennyiben a vendég figyelmeztetés ellenére sem szünteti meg rendbontó viselkedését a szálloda jogosult a szállodai szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani és a vendéget a szállodából visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

A szálloda kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.

 

A panzió értékei

Berendezési tárgyakat és textíliákat (pl. plédet, törölközőt, stb.) panzióból kivinni tilos!

Szándékos rongálásból adódó károkat, illetve extra takarítással járó költségeket a szálloda megfizetteti annak okozójával.

 

Szállodában hagyott tárgyak, csomagtárolás

Mind szobaelfoglalás előtt, mind távozás után lehetősége van vendégeinknek csomagjaikat megőrzés céljából elhelyezni a panzió recepcióján.

A csomagért és az abban található értékekért a Korona Panzió felelősséget nem vállal.

A megőrzés céljára átadott tárgyakat a recepció az átvett állapotában tárolja adott napon.

Amennyiben az átadó nem jelentkezik aznap a csomagért, szállodánk további két hétig tárolja a csomagot.

Amennyiben ez idő alatt sem jelentkezett az átadó, úgy a recepció a szálláshely területéről eltávolíthatja az átadott tárgyakat és az átadó az átadott tárgyakkal kapcsolatban a Korona Panzióval szemben semmilyen követelésre nem jogosult.

A fenti tárolási eljárás vonatkozik a szobát elhagyó vendégek szobájukban felejtett tárgyaira azzal a kitétellel, hogy ha lehetősége van a szállodának, úgy a csomag/tárgy megtalálásakor telefonon megpróbálja elérni a csomag/tárgy vélhető tulajdonosát további egyeztetés céljából.

 

Wi-fi

A Panzió területén wi-fi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes.

A vendég a wi-fi csatlakozás jelszavát a panzióban való bejelentkezéskor, a szobakulcs átvételével egy időben kapja meg.

A wi-fi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a szálloda nem garantálja.

A wi-fi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a szálloda nem vállal felelősséget.

A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

 

Hibajelentés

Kérjük vendégeinket, hogy a szobában tapasztalt műszaki illetve mindennemű meghibásodást a szálloda recepcióján haladéktalanul szíveskedjenek jelezni.

 

A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen előírás betartására,

A vendég, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.

A szabályzat nem betartása esetén a panzió jogosult a szállodai szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a vendéget a szállodából visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

Amennyiben bármely vendég vagy a panzió területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a panziót az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a panzió jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni.

 

Kérdése van?

További szolgáltatásainkról és azok igénybevételéről a Panzió recepciója ad felvilágosítást.

Bízunk abban, hogy a pihenésre szánt idejük az elvárásaiknak megfelelő, örömteli és zavartalan lesz.

 

Elfogadom és betartom a házirendet!


Standard kétágyas szobák száma és személyek száma:
  
Standard háromfős szobák száma és személyek száma:
  
Suite foglalás és személyek száma:
  
Superior szoba foglalás és személyek száma:
  
Delux Stúdió foglalás és személyek száma:
  
Delux aptmann foglalás és személyek száma:
  
Reggeli:
Reggelivel
Reggeli nélkul
Érkezés napja:
Távozás napja:

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A már visszaigazolt árak nem módosulnak.

Érték:

Név:

E-mail:

Telefonszám:

Különleges kérés, megjegyzés:


Kérjük töltsön ki minden mezőt!
Az árak nem érvényesek a kiemelt időszakokra (Karácsony, Szilveszter, Húsvét, Pünkösd).
A foglalásokat az érkezés sorrendjében igazoljuk vissza.
A visszaigazolás 24 órán belül történik.
A foglalás csak a Panzió írásos visszaigazolása esetén érvényes!


Elfogadom és betartom a házirendet!