+40-722-515.407 | office@koronapanzio.ro

SZÉKELYUDVARHELY – CSÍKSZEREDA – TUSNÁDFÜRDŐ – SZENT ANNA TÓ – MOHOSI LÁP – BÁLVÁNYOSFÜRDŐ – KÉZDIVÁSÁRHELY – GELENCE – ALSÓCSERNATON – TUSNÁDFÜRDŐ – CSÍKSZEREDA – SZÉKELYUDVARHELY (összesen: kb. 300 km)

Székelyudvarhelyről a 13A jelű úton közelítjük meg Csíkszeredát.

 

CSÍKSZEREDA


Petőfi utca, Csíkszereda. Fotó: Hektor894

(a Gyimesi programban szerepel megtekintése)

Csíkszereda Erdély keleti felében helyezkedik el, a Hargita-hegység vulkáni vonulata és a Csíki-havasok közé beékelődő Csíki-medence középső részén. A város az Olt mentén haladó észak-dél irányú és a Tolvajos- és Gyimesi hágókon áthaladó nyugat-kelet irányú közlekedési útvonalak kereszteződésénél alakult ki. A város ma Hargita megye központja.   

Csíkszereda legrégibb építészeti nevezetessége a teljes épségben fennmaradt Mikó - vár, ma a Csíki Székely Múzeum otthona. A monda szerint Szent László király idejében épült az első változata, de miután elpusztult, 1611–1621 között Hídvégi Mikó Ferenc, Csík főkapitánya, mint erődített várkastélyt építteti újra. A reneszánsz épület igencsak díszes lehetett, mert egy 1651-es leltári lista szerint „aranyos bástyája” is volt. Nem sokáig tündökölhetett, mert a Barcsait támogató török porta az 1661-es büntető hadjáratában újra lerombolta. 1714-ben már a Gubernium idején építteti újjá a mai formájában gróf Steinwiller István osztrák császári tábornok. Alaprajza a régi vár vonalait követi, de a díszeitől megfosztott épület már nem nyerte vissza reneszánsz pompáját. Érdekessége két gótikus ablakocska a déli oldalon lévő templombástyán.

A Virág (ma Kossuth) utcában található az 1758-ban, barokk stílusban épült Szent Kereszt műemlék templom. Ennek szomszédságában építették fel az új Millenniumi Templomot, mely megerősíti a régi templom liturgikus erejét. Az új templom tervezését a híres magyarországi műépítész, Makovecz Imre vállalta.

Az Erdély nagy püspöke, Márton Áron nevét viselő gimnázium Csíkszereda egyik legszebb, legimpozánsabb épülete, amely 1909–1911 között épült, szecessziós stílusban. Az iskola annak a csíksomlyói katolikus főgimnáziumnak az utóda, szellemiségének a továbbvivője, amelynek Gábor Áron is diákja volt.

 

CSÍKSOMLYÓ


A Csíksomlyói Szűzanya aranyrózsája

(szintén a Gyimesi programban szerepel megtekintése)

Csíksomlyó Erdély leghíresebb búcsújáróhelye, a római katolikus székelyek és csángók vallási központja, az erdélyi Ferences rend székhelye.

Csíksomlyói Kegytemplom és zárda

Erdély leghíresebb szentélyei közé tartozik. 1804–1834 között épült, barokk stílusban. 1876-ban fejezték be, 1876. augusztus 20-án szentelte fel Fogarassy Mihály erdélyi püspök. Ma a kegytemplom legnagyobb értéke a főoltáron látható, hársfából faragott kegyszobor: Szűzanya a kisded Jézussal, aranyozott, festett XVI. századi szobor, a világon ismert kegyszobrok közül a legmagasabb (227 cm.). Szűz Mária a szobron hármas koronát visel, fölötte 12 csillagból álló koszorú, jobb kezében királynői jogart, bal kezében a kisded Jézust tartja, jobb lábával pedig Nestorius fejét tapossa.  A szobor csodatevő ereje messze földön híres.  A kegytemplom udvarán található a Szenvedő Jézus kápolna: XV–XVI. században épült. Belsejében az oszlophoz kötözött Krisztus szobra látható.

1567 óta tartanak pünkösdi körmenetet itt annak emlékére, hogy a hitüket védelmező katolikus gyergyói és csiki székelyek megverték az unitárius János Zsigmond fejedelem csapatait.  A győztes katonák nyírfaágakkal díszített zászlókkal tértek haza a csatából, ezért Pünkösdkor az emberek nyírfaágakat visznek a Templomba.

A csíksomlyói Salvator-kápolna a Kis-Somlyó nevű magaslaton áll. A kápolna az 1456-os nándorfehérvári győzelem emlékére épült. Többször restaurálták. Szentélye gótikus, hajója deszka mennyezetű festett kazettákkal. Falán több régi festmény látható, külső falán több érdekes felirat van. A másik két kápolna a Passió- és a Szent Antal-kápolna. Az utóbbit a Kis-Somlyó hegy déli oldalában láthatjuk. 1750–1773 között épült gróf Hallerhői Haller Karolina költségén. Barokk oltárképe Szent Antal védőszentet ábrázolja.

 

TUSNÁDFÜRDŐ


Tusnádfürdő. Fotó: Aakmaros

Tusnádfürdő (Balie Tusnad) gyönyörű természeti környezetben fekszik az Olt folyó völgyében. A Monarchia idején közkedvelt üdülőhely volt és ma is az.

A főúton (12-es jelű) jobbról a modern katolikus templom, vele szemben pedig archaizáló stílusú, festett ortodox templom.

Tusnádfürdő híres gyógyászati központ, borvize híres gyógyhatásáról.

Tusnádfürdőt elhagyva Sepsibükszádnál (Bixad) balra le kell térni a főútról. Kb. 10 km megtétele után ismét balra fordulva csodálatos erdei környezetbe érjük el következő úti célunkat a Szent Anna tavat és a szomszédságában lévő Mohosi lápot.

 

SZENT ANNA TÓ – MOHOSI LÁP

Délkelet Európa egyetlen vulkáni krátertava a Szent Anna Tó

Leírhatatlanul pompás az a látvány, a régi úton haladva elénk tárul, midőn a Szent-Anna-tavat magában rejtő hegytölcsér széléhez érkezünk. Mintha csak egy rége kialudt tűzhányó hegy óriási krátere tátongna előttünk. Alattunk a lombos fákkal sűrűn benőtt mélységes hegytölcsér alján, a gyönyörű gyeptérség kellő közepén egy tükör simaságú kristálytiszta tengerszem tüze ragyog felénk.

A tó alakja kerekded, kerülete 1800 méter, közepén igen mély (12 méter); a víz színe kék, mint az égboltozat, amely Nápoly fölé borul, tiszta, átlátszó, mint a tószéli vadvirág kelyhén rezgő harmatcsepp. A hegytölcsér oldalát bükkerdő borítja, partját nyúlánk fenyőszálak koszorúja övezi.

A hely elragadó szépsége, elrejtett volta, az uralkodó isteni csend mintegy fölhívják itt az embert az örökkévaló isten imádására. Csakugyan e helyet szentnek minden időben az emberek. A hagyományok szerint az ős magyarok Hadúrnak itt mutatták be az áldozataikat még akkor is midőn az ősi vallást szabadon nem gyakorolhatták. A hol egykor Hadúr oltárai füstölögtek, a keresztény magyarok vallásos kegyelete Szent-Anna tiszteletére búcsújáró kápolnát épített, a melyben évenként kétszer felhangzott az összesereglett hívek szent dicsőítő éneke. Később a búcsúkat betiltották; azóta a kápolna elhagyatva áll; a hely azonban, a természetnek ez utolérhetetlen művészettel alkotott temploma a természet - kedvelőknek búcsújáró helye lesz az idők végéig.

Részlet Dr. Hankó Vilmos
Az erdélyrészi fürdők és ásványvizek leírása
című könyvéből


A Szent Anna tó

A tó mellett a domboldalon találjuk a Szent Anna Kápolnát.

A tó lejáratával szemben található a MOHOS - TŐZEGLÁP. Belépőjegy ott vehető, ahol a tóhoz is vesszük. Kb. 500 méter séta után érjük el az erdős részt, ahol kezdődik a láp. Kiépített fahídon lehet az ingoványos talaj fölött eljutni a láp tószeméhez.

A Mohos tőzegláp a vulkán másik kráterében alakult ki. A 800 m átmérőjű láp területén számos csillogó tószem és különleges jégkorszak korabeli növényfaj található, amelyek között különös, idegenszerű világban érzi magát az idemerészkedő ember.

A természeti ritkaságok megtekintése után visszaindulunk az úton. A kereszteződésnél nem térünk Bixad felé vissza, hanem egyenesen folytatjuk utunkat Bálványosfürdő irányába.

 

BÁLVÁNYOSFÜRDŐ

A vadregényes hangulatú Bálványosfürdő üdülőtelep, ahol több borvízforrás, gyógyfürdő, mofetta található.

A Kárpát Szálló bal oldalán induló kék ponttal jelzett útvonalon, rövid erdei séta (30 perc) során érhetjük el a Torjai büdösbarlangot. Egész Erdély, sőt Európa egyik leghíresebb mofettáját. A barlang tulajdonképpen egy néhány méter mély üreg, amelyből belélegezve mérgező, de bőrön át felszívódva a vérkeringést serkentő kén hidrogénből, széndioxidból és egyéb gázokból álló gázkeverék áramlik ki. A barlangban csak néhány percig szabad tartózkodni!!!

A barlangtól a lerakodott sótól fehér falú Timsós barlang érintésével tovább mehetünk a Buffogó láphoz (kék pont jelzés, kb. 1 óra séta). Nem olyan kiterjedésű láp, mint a Mohosi tőzegláp, de látványa sejtelmes. Az embernek az az érzése támad, hogy a fák mögül bármikor előbukkanhat egy ijesztő lápi tündér. A lábunk alatt besüppedő, puha talajon sétálva láthatjuk, hogy a nyílt vízfelületek folyamatosan pezsegnek a vulkáni utóműködés folyamán kiáramló gázoktól.

Bálványosfürdőből egyenesen továbbhaladva eljutunk Kézdivásrhelyre.

 

KÉZDIVÁSÁRHELY(Tirgu Secuiesc)

Kézdivásárhely teljesen érintetlen ekletikus stílusú belvárosával és egyedülálló városszerkezetével az egyik legszebb és leginkább egyedi hangulatú székely város. A főtéren álló épületeket nem utcák, hanem a kapualjakból nyíló keskeny sikátorok, ún. udvarterek  választják el egymástól (összesen 73).

A házakat gyönyörű szecessziós stílusú kovácsoltvas kapuk díszítik, melyekhez hasonlót egyetlen erdélyi városban sem lehet látni.

A város nagy alakja Gábor Áron, aki 1848 – 49-es szabadságharcban az ágyúöntést megszervezte. A híres ágyúkból egyetlen maradt fent, azt is Bukarestben őrzik.

A várost elhagyva Kovászna felé vesszük az irányt. Kb. 5 km megtétele után letérünk balra Gelence  (Ghelina) felé. Kézdivásárhelytől 9 km-re fekszik.

 

GELENCE


Szent Imre templom, Gelence

Itt található az UNESCO Világörökség részét képező katolikus templom, Székelyföld egyik leghíresebb műemléke.

A templomot kőből épített, alacsony várfal veszi körül.  A Szent Imre herceg tiszteletére emelt Árpád kori műemlék templom a XIII. században román stílusban épült. De az évszázadok során többször átépítették, így mára a szentély gótikus, a főhajó román stílusjegyeket hordoz.

A 103 kazettából álló mennyezeten reneszánsz virágmintákat láthatunk.

A templom szinte teljes belső falát töredékes freskók díszítik. Közülük a leghíresebb a Szent László legendája.  A legenda alatt Jézus életéből vannak freskók.

A templom megtekintéséhez a harangozó nénit kell keresni.

Gelencéből visszatérünk Kézdivásárhelyre és az E 574 nemzetközi jelzésű, 11 –es helyi jelzésű főúton Brassó irányába vesszük utunkat. Kb. 10 km megtétele után elérkezünk következ  úti célunkhoz Alsócsernátonba ( Cernat ) .

 

ALSÓCSERNÁTON


Haszmann Pál Néprajzi Múzeum. Fotó:  Andrei Kokelburg

Itt található az Erdély szerte híres Haszmann Pál Néprajzi Múzeum. A múzeum anyagát Haszmann Pál kezdte gyűjteni több mint 40 éve. Erdély legszebb és leggazdagabb magyar néprajzi gyűjteménye található itt. A múzeum épületében lévő anyag Felső Háromszék népművészetének legértékesebb darabjait mutatja be.  

Alsócsernáton megtekintése után visszafordulunk Kézdivásárhely irányába (10 km). Kézdivásárhelyről a már ismert úton Bálványosfürdő felé vesszük utunkat Sepsibükszád (Bixád felé)  (27 km). Innen jobbra fordulva a 12 –es úton Tusnádfürdő érintésével tovább haladunk Csíkszeredára ( kb. 30 km. ). Majd pedig Csíkszeredáról Székelyudvarhelyre (50 km.)


Standard kétágyas szobák száma és személyek száma:
  
Standard háromfős szobák száma és személyek száma:
  
Suite foglalás és személyek száma:
  
Superior szoba foglalás és személyek száma:
  
Delux Stúdió foglalás és személyek száma:
  
Delux aptmann foglalás és személyek száma:
  
Reggeli:
Reggelivel
Reggeli nélkul
Érkezés napja:
Távozás napja:

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A már visszaigazolt árak nem módosulnak.

Érték:

Név:

E-mail:

Telefonszám:

Különleges kérés, megjegyzés:


Kérjük töltsön ki minden mezőt!
Az árak nem érvényesek a kiemelt időszakokra (Karácsony, Szilveszter, Húsvét, Pünkösd).
A foglalásokat az érkezés sorrendjében igazoljuk vissza.
A visszaigazolás 24 órán belül történik.
A foglalás csak a Panzió írásos visszaigazolása esetén érvényes!


Elfogadom és betartom a házirendet!